Medlemsavgiften för en termin är 1000 kr. Vi har en åldersgräns på 16 år.

  • Vårtermin, januari till juli
  • Sommarträning, juli till augusti
  • Höstterminen, augusti till december

Sommarträningen ingår i vanliga medlemsavgiften.

Man får provträna vid tre tillfällen. Efter tre träningar godkänner styrelsen att uppta dig som medlem och medlemsavgiften ska betalas.

Genom medlemsavgiften blir man medlem i föreningen. Alla medlemmar skyddas av en försäkring hos Folksam.

Information hur man betaler in medlemsavgiften får man av kassören på träningen.